Billedet på sidehoved
  • Rårup Skole
  • Kirkedalsvej 64, Rårup, 7130 Juelsminde
Billedet på sidehoved

Fotos fra dagligdagen

Velkommen til Rårup Skoles hjemmeside.

Rårup skole er lokalområdets folkeskole. Her mødes alle børnene fra skoledistriktet på kryds og tværs af klasserne.

Vi arbejder med faglighed, fællesskab og trivsel i vores dagligdag.

Vi arbejder på, at sikre at hver enkelt elev:

  • får tilpas faglige udfordringer
  • er en positiv del af fællesskabet
  • medvirker til at skolen er et sted, hvor man trives og lærer

På skolen vil man møde en kultur hvor:

  • der er plads til forskellighed i elevgruppen
  • hvor vi arbejder målrettet med den enkelte elevs sociale og faglige udvikling.
  • hvor vi forventer meget af skole-hjem samarbejdet.

Det er vigtigt for os, at vi giver alle børn i skoledistriktet et godt skoletilbud og at både skole og hjem samarbejder om at de udvikler faglige, personlige og sociale kompetencer, så de på bedste vis kan fortsætte deres uddannelsesliv og samtidig har de bedste forudsætninger for at lykkes i deres børne- og voksen-liv.

 

SFO

Vores SFO har ligeledes stor fokus på at ansvarliggøre børnene, så de igennem både frie og voksenstyrede aktiviteter udvikler alsidige og sociale kompetencer, og har det sjovt med de andre børn.

Vi arbejder på, at gøre børnene selvhjulpne, så de kan klare sig selv og lærer at tænke, før de handler.

Vi gør meget ud af, at det enkelte barn er i centrum for vores pædagogiske praksis.

Målet for os er, at gøre børn og forældre trygge og glade, så de trives og lærer i skolen.

 

På Rårup skole og SFO vil vi alle børn det bedste og forventer altid en åben dialog.          

 

For et lille indblik i hvilke aktiviteter, der foregår i skoletiden, vil vi også opfordre dig til at besøge vores Facebookside.

Den finder du her https://www.facebook.com/Raarupskole

 

Du kan også vælge at se en lille introvideo for vores skole, som du finder herunder.

Rårup Video